23/04/2023

ЧиП УрФО Кросс-Классика

Дължина на маршрута: 8.09 km
Време: 76:26
Среден пулс: 171
Максимален пулс: 189